Woord- en Communieviering

2 december 2018 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. Mannenkoor T
Lector: mw. Bleeker
Misdienaars: Kjore en India
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Guurtje Blankendaal ● Jan
Strooper ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus