Woord- en Communieviering

12 september 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Kjore en Plien
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jaap Schilder en familie Schilder-Dekker ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Entes-Tromp ● Riet Kruijer-Baas ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus