Woord- en Communieviering

20 juni 2021 | 10:00 - 11:00

Zondag 20 juni 2021
10.00 uur Woord- en communieviering
Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. A. Adema
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Henk
Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie ● Jaap en Bora
Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob
van Lierop ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Toon
Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel
en hun dochters Jo en Truus