Woord- en Communieviering

11 april 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Kaitlin en Lieke
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Pastoor Jan Berkhout ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus