Woord- en Communieviering

28 februari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. Blommaart en mw. Adema
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus