Woord- en Communieviering, ook via het internet te volgen.

14 februari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: mw. Bakker
Misdienaars: Plien en Mieke
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie