Woord- en Communieviering

31 januari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: dhr. Bommaart
Misdienaars: Mieke en Lieke
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Groot, Elisabeth Groot-Buter en dochter Elly, Hendricus en Catharina Buter ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie