Woord- en Communieviering

17 januari 2021 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker muziek verzorgd door D’CYMO

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Lieke en Kjore

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus