Woord- en Communieviering

20 december 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Gregoriaans koor Veni Foras uit Schoorl

Lector: dhr. Blommaart

Misdienaars: Mieke en Plien

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus