Woord- en Communieviering

22 november 2020 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Beemsterboer

Misdienaars: Mieke en Kjore

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Toos Karsten-Wit ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus