Woord- en Communieviering

1 november 2020 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus