Woord- en Communieviering

18 oktober 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D’CYMO

Lector: van D’CYMO

Misdienaars: Mieke en Kjore

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Bleeker, Alie Bleeker-Molenaar, Gert Bleeker en Gert Polle ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam