Woord- en Communieviering

11 oktober 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Sutj en Plien

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Giens Kuilboer-Ooijevaar ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Overleden familie Entes-Tromp ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus