Woord- en Communieviering

6 september 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kjore en Sutji
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Adrianus Strooper, Cornelia Strooper-Dekker en overleden kinderen ● Coba Molenaar-Dekker ● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Guurtje Blankendaal ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Strooper ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Maarten Bleeker en Marie Bleeker-Kruijer ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Entes-Tromp ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Wim Strooper en zijn familie