Woord- en Communieviering

30 augustus 2020 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Zutt en Dieuw
Zutt-Spaans ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus