Woord- en Communieviering

9 augustus 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: dhr. Huits

Misdienaars: Lieke en Mieke

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

  • Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus