Woord- en Communieviering

2 augustus 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Sutji en Kaitlin

Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:

  • Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Ligthart ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Puk Kruijer en familie Kruijer-Buter ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam