Woord- en Communieviering

12 juli 2020 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastor Vertelman

Lector: mw. Bleeker

Misdienaars: Mieke en Plien

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:

  • Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus