Woord- en Communieviering

9 februari 2020 - 27 februari 2020 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kaitlin en Plien
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes, levende en overleden familie Entes-Ligthart ● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Maarten Blankendaal, Veronica Blankendaal-Blom en hun overleden kinderen ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam