Woord- en Communieviering

5 januari 2020 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. en mw. Huits m.m.v. Mannenkoor T
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Entes en Alida Entes-Hoedjes, hun zoon Corrie en familie en Loek Entes-Karsten ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Johannes Pronk, Agatha Pronk-Blankendaal, overleden kinderen en kleinkind ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus