Woord- en Communieviering

10 november 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St. Caeciliakoor
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Lieke en Plien
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Alie Groot-Bruin, Rinus Groot en kleinzoon Job ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam