Woord- en Communieviering

15 september 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor T. Vertelman m.m.v. D’cymo
Lector: van D’cymo
Misdienaars: Plien en India
Koster: Mw. L. Bruin (T 06 2080 0243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Familie Hagemeijer-Ligthart ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en
overleden familie ● Mattheus Pronk, Elisabeth Pronk-Strooper en overleden kinderen ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam ● Sjoerd Nota, Petronella Nota-Burger en zoon George ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus