125 jaar Sint Caecilia Caeciliadag

18 november 2018 | 10:00 - 11:00

Eucharistieviering
Voorgangers: Pastoor Tilma, Pastor Vertelman en Pastor Bleeker
m.m.v. St. Caeciliakoor
Misdienaars: Mieke en Fien en stagiaire
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Gé Luyckx en zegen over zijn gezin ● Jan Broersen en zegen over
zijn gezin ● Jan de Wit ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en
overleden familie ● Levende en overleden leden van het St.
Caeciliakoor ● Simon Johannes Ligthart ● Wilhelmus Ligthart,
Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters JO en Truus