Woord- en Communieviering in het St. Jozefpark

23 november 2018 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Antonius Cornelis Driesse, zijn dochter Rina en overleden familie
Stoop-Kramer ● Wim Pancras en levende en overleden familie
Pancras-Ligthart