Woord- en Communieviering

3 februari 2019 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Mannenkoor T
Lector: dhr. Blommaart
Misdienaars: Plien en Sutji
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Guurtje Blankendaal ● Johannes Oudhuis en Cornelia Oudhuis-Groen ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Overleden familie Ligthart ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen ● Petrus Franciscus Blommaart en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart