Woord- en Communieviering

4 december 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Diaken Toon Jorink

m.m.v. Marian en Peter Boon

Lector: mw. Bleeker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus