Woord- en Communieviering

13 november 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker

m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Beemsterboer

 

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705 23

Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus