Woord- en Communieviering

9 oktober 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker

m.m.v. St. Caecilia

Lector: mw. Bleeker

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

 

Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam