Woord- en Communieviering

18 september 2022 | 10:00 - 11:00

10.00 uur Lekenviering

Voorgangers: mw. Beemsterboer en mw, Adema m.m.v. D’CYMO

Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Familie Hagemeijer-Ligthart ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam