Woord- en Communieviering

4 september 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. CD muziek

Lector: mv. E Veldboer-Beemsterboer

Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor: ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus