Woord- en Communieviering

21 augustus 2022 | 10:00 - 11:00

Voorgangers: dhr. en mw. Hoogervorst m.m.v. CD-muziek
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam