Woord- en Communieviering

7 augustus 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Henriette Henskens
Lector: mw. Bakker
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Annie van Kralingen-Kuilboer ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Petrus Blom en Maria Blom-Groot en overleden kinderen, Ben Buter en zegen over zijn gezin ● Petrus Hoogeboom, Johanna Hoogeboom-Hoek, dochter Elly en overleden familie ● Petrus Jozef Kruyer en Elisabeth Johanna Kruyer-Bak ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus