Woord- en Communieviering

10 juli 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. St Caecilia
Lector: dhr. Huits
Misdienaars: Sutji en Kaitlin
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus