Woord- en Communieviering

12 juni 2022 | 10:00 - 11:00

Feest Heilige Drie-eenheid

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. St. Caecilia
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Sutji en Kjore
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Margaretha Ligthart-Schotten en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus