Woord- en Communieviering

20 maart 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Bleeker m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Misdienaars: Kjore en Plien
Koster: dhr. G. Tesselaar tel. 06-40067396

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Riet Kruijer-Baas en overleden familie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus