Voorstellingsviering Vormelingen

13 maart 2022 | 10:00 - 11:00

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. het Jeugdkoor
Lector: mw. Beemsterboer
Misdienaars: Kaitlin en Sutji
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Johannes Oudhuis, Cornelia Oudhuis-Groen en Simon Oudhuis ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus