Video-preek pastor Bleeker

14 juni 2020 | 10:00 - 11:00

Videopreek door pastor Bleeker

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne Beemsterboer-Tesselaar en Rob van Lierop ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus