Presentatie Vormelingen

17 maart 2019 | 10:00 - 11:00

 

Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO

Lector: van D’CYMO

Misdienaars: Kjore en Mieke

Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer en Thea Blom ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart