Oudjaar Woord- en communieviering

31 december 2022 | 19:00 - 20:00


Voorganger: Pastor Vertelman

m.m.v. Fanfare Hildegardis
Lector: mw. Bleeker
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jaap en Bora Beemsterboer, Niels en Guido, Yvonne BeemsterboerTesselaar en Rob van Lierop ● Jaap Karsten, Miep Karsten-Bos en dochter
Marga, Petrus Hof en Catharina Hof-Burger ● Loek Entes-Karsten en overleden familie ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas
Timmer ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus