Nachtmis Woord – en Communieviering

24 december 2022 | 20:00 - 21:00


Voorganger: Pastor Bleeker

m.m.v. D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Karsten, Corrie KarstenPronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin
● Jan Zutt en Dieuw
Zutt-Spaans ● Nel Tiebie-Hoogeboom ● Pastoor Jan Berkhout ● PastoorJohannes Nicolaas Timmer ● Toon Driesse en Laura Driesse-Stoop en hun
dochter Rina ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus