Nachtmis Pastor Theo Vertelman

24 december 2023 | 20:00 - 21:00


Kerstavond
20.00 uur Woord- en communieviering
Voorganger: Pastor Vertelman m.m.v. Ritmisch koor D’CYMO
Lector: van D’CYMO
Koster: dhr. H. Kok tel. 06-53533705

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus
Groot en zegen over zijn gezin ● Arie Tijm en overleden familie TijmJorna ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart, dochter Kitty en
kleinzoon Emiel ● Cornelis Tesselaar, Catharina Tesselaar-Bos en
overleden kinderen, Familie Kok-Breed en overleden kinderen ●

Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet en Joop van Schagen, Wim en
Miep van Schagen-Borst ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen,
Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal- Delis ● Marco Blankendaal,
Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra TesselaarBlankendaal ● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer
● Truus de Ruiter-Bleeker ● Wilhelmus Ligthart, Catharina LigthartBoekel en hun dochters Jo en Truus