Mariaviering Pastor Theo Vertelman

14 mei 2023 | 10:00 - 11:00


Voorganger: Pastor Vertelman
Lector: mw. Bleeker
Koster: dhr. M. Hoogeboom tel. 06-10154915


Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en
Truus