Installatieviering Pastoor I.W.Tilma

16 december 2018 | 10:00 - 11:00

►Installatie pastoor Tilma◄
10.00 uur Eucharistieviering
Voorganger: Bisschop Hendriks m.m.v. St. Caeciliakoor
Misdienaars: Fien en
Koster: mw. L. Bruin 06-20800243

Ons gebed wordt gevraagd voor:
● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Theo Blom, Afra Blom-Kruijer en Thea Blom ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus ● Simon Johannes Ligthart