Geen viering in het Sint Jozefpark

8 mei 2020 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Wim Pancras en levende en overleden familie Pancras-Ligthart