Geen viering in het Sint Jozefpark

1 mei 2020 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Henk Blokdijk, zijn zoon Jacob en overleden familie