Geen viering

17 mei 2020 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans en overleden familie ● Piet Pronk en zijn dochter Margriet en familie Pronk-Reinders ● Toon Hof en dochter Yvonne ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus