Geen viering

26 april 2020 | 10:00 - 11:00

Ons gebed wordt gevraagd voor;

● Adrianus Buter, Cornelia Buter-Dekker en overleden kinderen, Adrianus Groot en zegen over zijn gezin ● Cor Buter en Annie Buter-van Schagen, Cornelis Blankendaal en Afra Blankendaal-Delis en Maria Delis ● Broeder Gabinus Blankendaal, Willem Tesselaar en Afra Tesselaar-Blankendaal ● Familie Dekker-Bommer en Jantje ● Jacobus van Schagen en Wil van Schagen, familie Mooij-Pronk en overleden kinderen ● Jan Broersen en zegen over zijn gezin ● Jan Dekker, Selma Dekker-Jonas en hun zoon Arie ● Jan Karsten, Corrie Karsten-Pronk, hun dochter Judy en zegen over het gezin ● Jan van Straaten en Cornelia van Straaten-de Moel en de kinderen Joop, Piet, Nico en Truusje ● Jan Zutt en Dieuw Zutt-Spaans ● Klaas Kruijer en levende en overleden familie Kruijer-Roozendaal ● Overleden familie van Schagen-Bruin, Piet van Schagen, Wim en Miep van Schagen-Borst ● Ted Kruijer en overleden familie Kruijer-Mulder ● Toos Karsten-Wit ● Voor een bijzondere intentie ● Wilhelmus Ligthart, Catharina Ligthart-Boekel en hun dochters Jo en Truus