Geen Tweede Pinksterdag viering

1 juni 2020 | 10:00 - 11:00

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer