Geen Tweede Paasdag viering

13 april 2020 | 10:00 - 11:00

 

Ons gebed wordt gevraagd voor:

● Pastoor Jan Berkhout ● Pastoor Johannes Nicolaas Timmer ● Simon Johannes Ligthart en Margaretha Maria Ligthart-Stam