Geen Paas zaterdag viering

11 april 2020 | 20:00 - 21:00

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Cees Bleeker, Catharina Bleeker-Gildemeyer en overleden kinderen ● Cornelis Suiker, Cornelia Maria Suiker-Ligthart en dochter Kitty ● Wim Strooper en zijn familie